Beetsterzwaag

Beetsterzwaag (Fries: Beetstersweach) is een dorp in de gemeente Opsterland, in de Nederlandse provincie Friesland, op korte afstand van Drachten. Hoewel het niet de grootste kern van Opsterland is, is het gemeentehuis van Opsterland er gevestigd. Het dorp, dat ook wel de parel van Opsterland genoemd wordt, is gelegen te midden van uitgestrekte bossen en heidevelden. Het dorp telt zo'n ruim 3500 inwoners. De naam Beetsterzwaag verklaart de oorsprong van het dorp: de 'sweach' waren de laaggelegen weidegronden behorend bij het vroegere Oud Beets. 'Beet' verwijst naar de Boorne, de beek die tegenwoordig het Oud- of Koningdiep wordt genoemd. In de loop der tijd heeft het zwaartepunt van de bebouwing zich verplaatst van Beets naar Beetsterzwaag.Geschiedenis: Het vroegere lintdorp had een belangrijke functie in de streek. Sinds 1536 werden hier de jaarmarkten van zowel de gemeente Smallingerland als Opsterland gehouden.

De voorname sfeer van het dorp en de omgeving is te danken aan de veen-adel die zich in de negentiende eeuw hier vestigde. In die tijd bezaten vijf adellijke families uit Beetsterzwaag ruim 16.000 hectare grond in de omgeving. De patrici�rs met namen als Van Teyens en Lycklama � Nijeholt lieten de vele herenhuizen met de zogenaamde overtuinen aanleggen.

Ook nu nog heeft het dorp een "adelijke voorname sfeer" vanwege de karakteristieke "Hoofdstraat" die zich kenmerkt door historische panden en prachtig aangelegde tuinen. De Hoofdstraat is evenals "buorren" minstens drie en een halve eeuw oud en de historische panden zijn de stille getuigen van de rijke adel in de 18e en 19e eeuw.

 
 
Voor foto's van oud Beetsterzwaag zie bestand hieronder:

Oud beetsterzwaag.pdf
 

Omgeving

Omgeving: Beetsterzwaag kenmerkt zich vooral door zijn fraaie bossen. Een van de bekendste gebouwen dat Beetsterzwaag rijk is, is Lyndensteyn. Dit uit 1821 stammende zomerverblijf van de familie Van Lynden is later door de familie ondergebracht in de Corneliastichting. Deze stichting, genoemd naar de jong overleden Cornelia van Lynden, moest een gratis ziekenhuis voor Friese kinderen in stand houden. Nu dient het oude herenhuis als revalidatiecentrum. Andere historische gebouwen in de hoofdstraat zijn: Bordena (1858), Lycklamah�s (1824), Fockensstate (1879), Eysingahuis (eind 1600), Kantongerecht (1811) en Harinxmastate. Een paar honderd meter uit de bebouwde kom ligt, tegen de bos aan, het landgoed Lauswolt dat nu dient als hotel, waar in januari 2007 de "geheime" besprekingen plaats vonden voor de kabinetsformatie. In Lauswolt is het fameuze restaurant "De Heeren Van Harinxma" gevestigd. Beetsterzwaag telt 46 rijksmonumenten.

Voorzieningen: Het dorp kent vele voorzieningen: een warme bakker, een uitstekend geoutilleerde c1000, kledingwinkels, een edelsmid, en een drietal galerie�n. Daarnaast zijn er twee lagere scholen aanwezig en zijn er uitgebreide mogelijkheden om sport te bedrijven: turnen (Turnvereniging Frisia), voetbal (VV de Sweach), volleybal (ODS), fitness, tennis (tennisclub Lauswolt) en ook golf bij de fantastische baan van Golf & Countryclub Lauswolt

Website & techniek: Wefabric