Geschiedenis

Het Eysingahuis dateert uit de 17e eeuw en werd gebouwd door Hemminga, opperrechter in Opsterland.

Het Eysingahuis ontleent zijn naam aan de eigenaars van het pand in de 18e eeuw jonkheer Binnert Philip van Eysinga en zijn echtgenote Eritia Ena Barones van Lynden. Door vererving kwam het huis in het bezit van hun dochter jonkvrouwe Ypkjen Hillegonda van Eysinga, die getrouwd was met de burgemeester van Opsterland jhr. Jan Anne Lycklama � Nijeholt, en van hun kleinzoon jhr. Tinco Martinus Lycklama � Nijeholt. Het burgemeestersgezin woonde aan de zelfde straat op nummer 80, het Lycklamahuis.

Tinco Martinus liet het huis in 1870 verbouwen in een ecclectische stijl waardoor het pand eruit ziet zoals heden ten dage. De architect was K.J. Prakken. Onder de goot bevinden zich consoles met gezichten. Voor het huis staan drie palen met stekelkettingen.

Later heeft de woning gefungeerd als dokterswoning ( met o.a. in de zomer van 1929 als bewoner Jan Jacob Slauerhoff, als waarnemend huisarts die later beroemd en bekend geworden is als dichter en schrijver), als politiebureau en als galerie (de �Ooggetuige�).

Daarna is het pand in 1999 door een particulier gekocht die het vervolgens met behulp van architect G. Brouwer casco heeft gerestaureerd met behoud van alle oude details en met aanpassing aan de eisen van de moderne tijd. Hierdoor is het tot een fantastisch riant en comfortabel woonhuis geworden met de uitstraling van weleer en met vele moderne voorzieningen (o.a. goede isolatie, vloerverwarming, veel licht en ruimte).

Het pand is een van de 46 rijksmonumenten die Beetsterzwaag rijk is. Voor meer uitgebreide informatie klik hier (dan moet pdf bestand geopend)

 
Website & techniek: Wefabric